Pompy ciepła

POMPY CIEPŁA De Dietrich

Lista produktów

Alezio S V200

Pompy ciepła powietrze-woda “Split Inverter” z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej zintegrowanym w MIV-4S.

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2018/08/alezio-s-v200-2.png

Alezio M

Pompy ciepła powietrze/woda typu „monoblok” do ogrzewania.

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2020/03/Alezio-M-produkt.png

Alezio M V200

Pompy ciepła powietrze/woda typu „monoblok” do ogrzewania.

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2020/03/Alezio-M-V-200-produkt.png

Strateo

Pompy ciepła powietrze/woda “Split Inverter” z podgrzewaczem c.w.u.

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2020/03/Strateo-produkt.png

Alezio S

Pompy ciepła powietrze-woda „Split Inverter”.
od 3,9 do 14,6 kW

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2020/10/ALEZIO-S-produkt.jpg

HPI S

Pompy ciepła powietrze-woda, odwracalne „Split Inverter” rozwiązanie jednofazowe.
od 6 do 27 kW

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2020/10/HPI-S-produkt.jpg

GSHP

Geotermalne pompy ciepła glikol/woda i woda/woda, odwracalne.
od 5,7 do 28 kW

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2016/08/gshp-1.png

GSHP B200 GHL

Geotermalne pompy ciepła glikol/woda i woda/woda, odwracalne z produkcją ciepłej wody użytkowej.
od 5,7 do 17,1 kW

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2016/08/gshp-b200-ghl-2.png

GSHP B200 GSHL

Geotermalne pompy ciepła glikol/woda i woda/woda, odwracalne z produkcją ciepłej wody użytkowej od 5,7 do 17,1 kW

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2016/08/gshp-b200-gshl-2.png

GSHP V200 GHL

Geotermalne pompy ciepła glikol/woda i woda/woda, odwracalne z produkcją ciepłej wody użytkowej.
od 5,7 do 17,1 kW

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2016/08/gshp-v200-ghl-2.png

GSHP V200 GSHL

Geotermalne pompy ciepła glikol/woda i woda/woda, odwracalne z produkcją ciepłej wody użytkowej.
od 5,7 do 17,1 kW

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2016/08/gshp-v200-gshl-1.png

POMPY CIEPŁA DO C.W.U De Dietrich

Lista produktów

Kaliko TWH 200 E, 300 E, 300 EH

Termodynamiczny podgrzewacz wody wykorzystujący powietrze w pomieszczeniu lub z zewnątrz.

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2016/08/kaliko-twh-2.png

Kaliko Split TWH FS 200 E, FS 270 E

Termodynamiczny podgrzewacz wody z modułem zewnętrznym.
200 i 270 l

 

POMPY CIEPŁA Sofath

Lista produktów

Caliane (technologia bezpośrednie parowanie/woda)

Pozyskiwanie ciepła jest zapewnione dzięki w pełni ekologicznemu, bezpiecznemu czynnikowi R410A, pracującemu w obiegu zamkniętym kolektora gruntowego i pompy ciepła.

Wpływając do:

pobiera ciepło, co doprowadza do jego odparowania. Proces ten zachodzi nieprzerwanie nawet jeżeli temperatura gleby na głębokości ułożenia kolektora spadnie poniżej -10°C. Następnie odparowany czynnik trafia do serca układu, pompy ciepła składającej z kompresora typu SCROLL, gdzie w procesie sprężania podnosi się parametry czynnika tak, aby były użyteczne do ogrzewania budynku.

Gorący czynnik trafia do wymiennika płytowego, gdzie przekazuje swoją energię wodzie płynącej w układzie grzewczym budynku (ogrzewanie podłogowe, ścienne lub grzejniki niskotemperaturowe). Skroplony czynnik poprzez zawór rozprężny wraca do kolektora gruntowego zaczynając kolejny cykl procesu.

Lizea (technologia powietrze/woda)

Powietrzne pompy ciepła to urządzenia wykorzystujące dostępne bez ograniczeń  powietrze atmosferyczne.

Kolektor  powietrzny w postaci usytuowanej na zewnątrz budynku jednostki zewnętrznej wyposażonej w kompresor, wentylator i parownik, wymusza przepływ powietrza doprowadzając do odparowania czynnika R410A, zwiększając jednocześnie jego energię wewnętrzną. Powietrze po wyjściu z jednostki zewnętrznej jest chłodniejsze, gdyż oddało część ciepła do ww. czynnika.

 

Zadaniem jednostki wewnętrznej jest przekazanie pobranej energii do wnętrza budynku. Pompy powietrzne doskonale sprawdzą się we współpracy z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi oraz klimakonwektorami.

Termeo (technologia glikol/woda lub woda/woda)

W systemie gruntowych pomp ciepła Termeo energia cieplna jest pobierana bezpośrednio z wody gruntowej lub z gruntu. Aby dostosować się do każdej konfiguracji terenu możliwe są trzy rozwiązania poboru ciepła:

1. Kolektor poziomy składający się z pętli rur umieszczonych w gruncie na głębokości 120-150 cm.
2. Kolektor pionowy z wykorzystaniem sond geotermicznych.
3. Pobór z wód gruntowych przy pomocy studni zasysającej i zrzutowej.

Ten typoszereg ogrzewa dom korzystając z energii cieplnej zgromadzonej w ziemi, transferując ciepło do wewnętrznej instalacji ogrzewania podłogowego budynku. Może również współpracować z instalacją wyposażoną w grzejniki lub klimakonwektory. Rozbudowana o dodatkowe opcje może wytwarzać ciepłą wodę użytkową, ogrzewać basen lub zapewnić chłód latem.

 

 

 

POMPY CIEPŁA do C.W.U Sofath

Lista produktów

BECT (technologia powietrze/woda)

Ciepła woda najniższym kosztem!

BECT, czyli niezależna pompa ciepła do c.w.u. to nowoczesne urządzenie, które pozwala w ekologiczny sposób podgrzać ciepłą wodę użytkową. Działa zgodnie z regułą powietrznej pompy ciepła opierając się na zasadzie odzysku energii zgromadzonej w otaczającym powietrzu. Urządzenie może pobierać energię z powietrza zewnętrznego lub powietrza wewnętrznego, co jest wygodnym rozwiązaniem w zwłaszcza obiektach istniejących. BECT sprawdzi się także w domach o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę, zapewniając odpowiednią ilość nawet dla 6 osób i jednocześnie przynosząc realne oszczędności.