Kontakt

P.H. Wasser Mann II
Województwo Wielkopolskie
64-305 Bolewice
os. Leśne 2G

NIP 596-122-81-03

tel./fax: +48 61 44 11 725
tel. kom.: +48 606 327 863
tel. kom.: +48 600 998 283
e-mail: biuro@wassermann.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 17:00

  *Wysyłając powyższego maila, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  *Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H. Wasser Mann II z siedzibą przy ul. os. Leśne 2G; 64-305 Bolewice. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: biuro@wassermann.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności.


  KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Zbiór danych: Formularz kontaktowy, Darmowa wycena, Kontakt telefoniczny lub e-mailowy
  • Podmiot danych: nadawcy i odbiorcy korespondencji
  • Wymaganie: art. 13 RODO
  • Sposób realizacji: Przy pierwszym kontakcie

  Klauzula:

  Informujemy, że dane osobowe osób przesyłających lub otrzymujących korespondencję elektroniczną z P.H.WASSER MANN II są przetwarzane przez P.H.WASSER MANN II z siedzibą w Bolewicach (64-305 ) przy ulicy Osiedle Leśne 2 g, NIP: 596-122-81-03. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z pracownikami P.H.WASSER MANN II za pośrednictwem formularza na stronach wassermann.pl Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

  Do realizacji podanego celu wykorzystywane są następujące dane:

  • imię, nazwisko,
  • e-mail,
  • telefon,
  • kod pocztowy,
  • miejscowość,
  • tytuł/temat, treść,
  • data wysłania.

  Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom współpracującym na życzenie osoby, której dane dotyczą lub dla jej dobra. Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu. Dane będą przetwarzane na serwerze przez okres 30 dni. Natomiast na komputerach użytkowników przez czas nieokreślony lub okres zatrudnienia użytkownika. Informujemy, że mają Państw prawo do kontroli treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia danych lub wstrzymania przetwarzania, w przypadku, gdyby dane nie były już niezbędne do realizacji określonego celu, gdyby były przetwarzane do innych celów lub niezgodnie z prawem. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach, zostaniecie Państwo o tym poinformowani. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem P.H.WASSER MANN II , a po 25 maja 2018 na adres biuro@wassermann.pl