Powietrzna pompa ciepła – zasada działania

Chcesz poznać zasadę działania powietrznej pompy ciepła? Wybierz najlepsze usługi w branży – postaw na profesjonalizm firmy Wassermann. Warto!

Wstęp
Powietrzna pompa ciepła zaliczana jest do urządzeń wykorzystujących w swojej pracy odnawialne źródła energii. Tego rodzaju system korzysta z ciepła pobieranego z powietrza, po czym przekształca je na ciepło niezbędne do ogrzewania domu lub wody użytkowej. Co jeszcze warto wiedzieć o tym popularnym rodzaju pompy ciepła? Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszamy do lektury naszego wpisu. Warto!

Spis treści
Wstęp
Powietrzna pompa ciepła – co to takiego?
Jak działa pompa powietrze – woda?

Streszczenie artykułu
Powietrzne pompy ciepła zaliczane są do niezawodnych i bardzo często wybieranych systemów grzewczych obecnie. Do ich atutów zaliczyć należy nie tylko to, że zapewniają optymalny komfort grzewczy w budynkach, ale również z dużym powodzeniem pozwalają chłodzić wnętrza mieszkalne lub użytkowe.

Artykuł
Nowoczesna pompa ciepła wyróżniać się będzie dostępem do wielu korzyści, a lista jej zalet jest doprawdy bardzo ogromna. Dlatego też warto postawić na zastosowanie innowacyjnej technologii, wybrać niskie koszty użytkowania oraz nieduży pobór energii. Do tego do zalet tego rodzaju pompy ciepła zaliczyć należy również jej niewielkie rozmiary. Co jeszcze warto o niej wiedzieć? O tym w dalszej części naszego wpisu.

Powietrzna pompa ciepła – co to takiego?

Istotą powietrznej pompy ciepła jest korzystanie z ogólnodostępnego źródła energii, którym jest powietrze. Jego zasoby w środowisku naturalnym są nieskończone. Pobrane z powietrza ciepło z kolei zamieniane jest na energię, po czym z powodzeniem może później być wykorzystane do zasilenia instalacji grzewczej w domu. Nierzadko wykorzystywane jest także do niedrogiego podgrzania wody użytkowej. Ta korzyść jest bardzo ważna z punktu widzenia inwestora i użytkownika, ponieważ pozwala na generowanie dużych oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. Co więcej – powietrzną pompę ciepła można również wykorzystać do sukcesywnego chłodzenia pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych. Jak się okazuje więc – zastosowanie tego systemu jest wielopłaszczyznowe i wiąże się z dostępem do licznych korzyści.

Jak działa pompa powietrze – woda?

Powietrzna pompa ciepła w pierwszym obiegu pobierać będzie energię z powietrza z wykorzystaniem specjalnego nośnika. Następnie energia cieplna trafiać będzie do systemu układem przewodów. Warto zaznaczyć, że w środku nośnika znajduje się ciecz, która nie zamarza, a jej temperatura pozostaje zawsze niższa od temperatury otoczenia. Dzięki tej właśnie różnicy temperatur możliwe jest pobranie ciepła z zewnątrz. Ponadto to właśnie w nośniku ciecz jest podgrzewana do bardzo wysokiej temperatury. W efekcie możliwe jest przekształcenie jej w parę, a następnie przekazanie wytworzonego ciepła do drugiego obiegu. W tym obiegu zaś krąży środek chłodniczy, czyli czynnik, który wyróżnia się parowaniem nawet w wyjątkowo niskich temperaturach. Tak wytworzona para kolejno przechodzi do sprężarki, a środek chłodniczy dostarcza ciepło do obiegu grzewczego. W ten oto sposób wytworzone ciepło może być wykorzystane zarówno do ogrzania wnętrza budynku, jak i podgrzania wody użytkowej.